สำนักงานเทศบาลตำบลธัญบุรี - หน้าเพจทั่วไปhttps://www.thanyaburi.go.thสำนักงานเทศบาลตำบลธัญบุรีth-THTue, 21 Mar 2023 18:31:27 +0000Copyright thanyaburi.go.thโลโก้https://tcat-bucket-for-test.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/images/logo/60d93f7104031.pnghttps://www.thanyaburi.go.thITA - 2566 ข้อ 8 (Q&A)https://www.thanyaburi.go.th/page/question/63?slug=ita---2566-ข้อ-8-(q-a)Mon, 21 Nov 2022 11:01:34 +0000หน่วยตรวจสอบภายในhttps://www.thanyaburi.go.th/page/article/57?slug=หน่วยตรวจสอบภายในSun, 12 Jun 2022 15:49:50 +0000กองการเจ้าหน้าที่https://www.thanyaburi.go.th/page/article/56?slug=กองการเจ้าหน้าที่Sun, 12 Jun 2022 14:37:37 +0000คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่นhttps://www.thanyaburi.go.th/page/files/55?slug=คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่นMon, 06 Jun 2022 09:59:20 +0000เอกสารเเนะนำ ภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้างhttps://www.thanyaburi.go.th/page/files/54?slug=เอกสารเเนะนำ-ภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้างThu, 02 Jun 2022 13:45:39 +0000บริการขออนุญาตก่อสร้างอาคารhttps://www.thanyaburi.go.th/page/files/51?slug=บริการขออนุญาตก่อสร้างอาคารSat, 09 Apr 2022 18:43:32 +0000ทดสอบ คำถามhttps://www.thanyaburi.go.th/page/question/50?slug=ทดสอบ-คำถามSat, 05 Mar 2022 09:12:59 +0000คู่มือบริการประชาชนhttps://www.thanyaburi.go.th/page/article/31?slug=คู่มือบริการประชาชนThu, 26 Aug 2021 14:35:45 +0000กฎหมาย/ระเบียบสำคัญhttps://www.thanyaburi.go.th/page/article/30?slug=กฎหมาย-ระเบียบสำคัญThu, 26 Aug 2021 14:13:21 +0000โครงสร้างหน่วยงานhttps://www.thanyaburi.go.th/page/article/29?slug=โครงสร้างหน่วยงานThu, 12 Aug 2021 16:53:53 +0000สภาเทศบาลตำบลธัญบุรีhttps://www.thanyaburi.go.th/page/article/28?slug=สภาเทศบาลตำบลธัญบุรีThu, 12 Aug 2021 15:49:29 +0000คณะผู้บริหาร (ข้าราชการ)https://www.thanyaburi.go.th/page/article/27?slug=คณะผู้บริหาร-(ข้าราชการ)Thu, 12 Aug 2021 15:12:12 +0000คณะผู้บริหาร (การเมือง)https://www.thanyaburi.go.th/page/article/26?slug=คณะผู้บริหาร-(การเมือง)Thu, 12 Aug 2021 14:26:22 +0000คําแถลงนโยบายhttps://www.thanyaburi.go.th/page/files/25?slug=คําแถลงนโยบายThu, 12 Aug 2021 13:14:48 +0000ตราสัญลักษณ์https://www.thanyaburi.go.th/page/article/24?slug=ตราสัญลักษณ์Thu, 12 Aug 2021 12:49:48 +0000วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์https://www.thanyaburi.go.th/page/article/23?slug=วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์Thu, 12 Aug 2021 12:40:20 +0000ประวัติเทศบาลตำบลธัญบุรีhttps://www.thanyaburi.go.th/page/article/22?slug=ประวัติเทศบาลตำบลธัญบุรีThu, 12 Aug 2021 12:34:54 +0000กองสวัสดิการสังคมhttps://www.thanyaburi.go.th/page/article/21?slug=กองสวัสดิการสังคมThu, 12 Aug 2021 12:27:30 +0000กองยุทธศาสตร์และงบประมาณhttps://www.thanyaburi.go.th/page/article/20?slug=กองยุทธศาสตร์และงบประมาณThu, 12 Aug 2021 12:26:50 +0000กองการศึกษาhttps://www.thanyaburi.go.th/page/article/19?slug=กองการศึกษาThu, 12 Aug 2021 12:25:56 +0000กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมhttps://www.thanyaburi.go.th/page/article/18?slug=กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมThu, 12 Aug 2021 12:22:16 +0000กองช่างhttps://www.thanyaburi.go.th/page/article/17?slug=กองช่างThu, 12 Aug 2021 12:21:35 +0000กองคลังhttps://www.thanyaburi.go.th/page/article/16?slug=กองคลังThu, 12 Aug 2021 12:18:26 +0000สํานักปลัดเทศบาลhttps://www.thanyaburi.go.th/page/article/15?slug=สํานักปลัดเทศบาลThu, 12 Aug 2021 12:17:03 +0000เอกสารเผยแพร่https://www.thanyaburi.go.th/page/article/14?slug=เอกสารเผยแพร่Thu, 12 Aug 2021 11:40:03 +0000ดาวน์โหลดเอกสารhttps://www.thanyaburi.go.th/page/article/13?slug=ดาวน์โหลดเอกสารThu, 12 Aug 2021 10:51:11 +0000ข้อมูลการเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนา https://www.thanyaburi.go.th/page/files/11?slug=ข้อมูลการเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนาWed, 04 Aug 2021 21:15:01 +0000พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการhttps://www.thanyaburi.go.th/page/files/10?slug=พ.ร.บ-ข้อมูลข่าวสารของราชการWed, 04 Aug 2021 21:14:40 +0000บริการขอใบอนุญาตประกอบการค้าhttps://www.thanyaburi.go.th/page/tab/5?slug=บริการขอใบอนุญาตประกอบการค้าSat, 26 Jun 2021 15:46:31 +0000บริการงานทะเบียนราษฎรhttps://www.thanyaburi.go.th/page/tab/4?slug=บริการงานทะเบียนราษฎรSat, 26 Jun 2021 14:24:34 +0000