มอบเช็คให้กับผู้ได้รับความเสีย

ข่าวกิจกรรม

มอบเช็คให้กับผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย อัคคีภัย และอุทกภัย

วันพฤหัสบดี ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณโดมหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลธัญบุรี

นายกฤษฎา หลีนวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี (นายกเบี้ยว) มอบหมาย นางยุพเยาว์ หลีนวรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี (รองน้ำอ้อย) พร้อมด้วยนางสาวอรวรรณ  เทศเผือก หัวหน้าฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่งานป้องกัน มอบเช็คให้กับผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย อัคคีภัย และอุทกภัย ทั้งหมดจำนวน ๑๒ ราย  


Share this Post: