การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 (ครั้งที่11/2561)

money61

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 (ครั้งที่11/2561)ของสำนักปลัด และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon