คณะผู้บริหาร

1366


นายกฤษฎา  หลีนวรัตน์
 

นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี


 

 

 

yupayaow  leenavarat

 

kitti jerdsward

นางยุพเยาว์ หลีนวรัตน์
 

รองนายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี

นายกิตติ เจิดสวัสดิ์
 

รองนายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี

 

 

 

 

somchai katanjarern


jarun pumpowng


นายสมชาย ค้าทันเจริญ
 

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี

นายจรัญ พุ่มพวง
 

เลขานายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี